Trzyletnie licencjackie studia stacjonarne

Na trzyletnich studiach stacjonarnych licencjackich główny nacisk położony jest na przedmioty historyczne i teoretyczne, a także etnomuzykologię, antropologię i estetykę muzyki. Tok studiów uzupełniają przedmioty kształcenia ogólnego (np. filozofia, logika, lektoraty języków obcych), fakultety (m.in. z dyscyplin pokrewnych i o profilu interdyscyplinarnym) oraz przedmioty kierunkowe, związane z wyborem szczegółowego pola zainteresowań (proseminarium i seminarium) oraz przygotowaniem pracy licencjackiej. Absolwent studiów muzykologicznych pierwszego stopnia jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu muzykologii, łączącym gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Zależnie od wyboru konkretnego toku studiów oraz szczegółowego przedmiotu zainteresowań i specjalizacji (na trzecim roku studiów licencjackich), na absolwentów studiów muzykologicznych czekają miejsca pracy w wydawnictwach muzycznych, mediach, fonografii i wszelkiego rodzaju placówkach organizacji życia muzycznego.

Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2018/2019
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2017/2018
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2016/2017
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2015/2016
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2014/2015
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2012/2013
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2011/2012
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2010/2011

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.