Trzyletnie licencjackie studia niestacjonarne

W związku z dostosowywaniem programów nauczania do wymogów nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym od roku akademickiego 2012/2013 program trzyletnich studiów licencjackich niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie Muzykologii UW będzie taki sam jak program trzyletnich studiów licencjackich stacjonarnych. Niestacjonarne studia licencjackie tracą zatem charakter wieczorowy, gdyż niemożliwe będzie zrealizowanie obowiązującego programu w godzinach popołudniowych (więcej godzin zajęć niż w dotychczasowym programie niestacjonarnych studiów I stopnia, w tym duży blok zajęć «do wyboru» czy wf). Studia niestacjonarne są płatne.

Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012 realizują programy studiów obowiązujące w momencie rozpoczęcia studiów.

Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2014/2015
Program dla rozpoczynających naukę w rok. akad. 2012/2013 i później
Program dla rozpoczynających naukę w rok. akad. 2011/2012
Program dla rozpoczynających naukę w rok. akad. 2009/2010
Program dla rozpoczynających naukę w rok. akad. 2008/2009

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.