Przegląd Muzykologiczny (okładka)Rocznik Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego – stanowi naukowe forum tej największej polskiej placówki muzykologicznej.

Głównym celem czasopisma jest prezentacja osiągnięć badawczych pracowników wszystkich zakładów Instytutu, jak też jego doktorantów i studentów. Tematyka publikowanych tekstów obejmuje zakres historii muzyki powszechnej i polskiej (od średniowiecza do XX wieku), teorii i estetyki muzyki, akustyki, antropologii i archeologii muzycznej oraz etnomuzykologii polskiej i obcej. Odrębny dział czasopisma odzwierciedla międzynarodową współpracy Instytutu – poprzez publikację wykładów gości zagranicznych. Będą czasopismem środowiskowym, „Przegląd Muzykologiczny” adresowany jest zarazem do szerszego kręgu czytelników w kraju i za granicą zainteresowanych problematyką poszczególnych dziedzin współczesnej muzykologii.

Opublikowane roczniki:
„Przegląd Muzykologiczny", nr 10, Warszawa 2015 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny", nr 9, Warszawa 2013 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny", nr 8, Warszawa 2011 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny", nr 7, Warszawa 2009 spis treści
Przegląd Muzykologiczny", nr 6, Warszawa 2007 spis treści
Przegląd Muzykologiczny", nr 5, Warszawa 2006 spis treści
Przegląd Muzykologiczny", nr 4, Warszawa 2004 spis treści
Przegląd Muzykologiczny", nr 3, Warszawa 2003 spis treści
Przegląd Muzykologiczny", nr 2, Warszawa 2002 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny", nr 1, Warszawa 2001 spis treści

 

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.