Irena BieńkowskaUkończyła studia w Instytucie Muzykologii UW (1994), gdzie otrzymała tytuł mgr na podstawie pracy pt.: Kultura muzyczna na dworze Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” (17021762) w Nieświeżu, napisanej pod kierunkiem prof. Mirosława Perza. W latach 1994–1998 odbyła studia doktoranckie w tymże Instytucie, uzyskując w 1999 roku tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Muzyka Giovanniego Battisty Coccioli. Od 2000 jest adiunktem w Zakładzie Historii Muzyki Polskiej Instytutu Muzykologii UW.

W obszarze jej zainteresowań naukowych mieści się historia muzyki średniowiecza i renesansu, historia muzyki polskiej XVI–XVIII oraz dzieje patronatu muzycznego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku. Ostatnio ukazała się jej książka Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.


Do pobrania: spis publikacji

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.