Tomasz BaranowskiJest absolwentem Filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Białymstoku (w klasie fortepianu prof. Juliusza Borzyma) oraz Instytutu Muzykologii UW. Studia muzyczne ukończył w roku 1989, muzykologiczne zaś w 1990. Doktoryzował się w 2001 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (dysertacja pt. Estetyka ekspresjonizmu muzycznego. Z dziejów doktryny artystycznej Szkoły Wiedeńskiej; promotor – prof. dr hab. Zofia Helman). W Instytucie Muzykologii UW pracuje od 2002 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii muzyki, teorii wychowania muzycznego oraz metodyki nauczania historii muzyki i analizy muzycznej; jest także opiekunem specjalizacji pedagogicznej studentów Instytutu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących estetyki muzyki w kontekście interdyscyplinarnym oraz treści i metod pedagogiki muzycznej w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym.

Aktualne zainteresowania badawcze dra Baranowskiego dotyczą poetyki muzycznej Aleksandra Skriabina oraz filozoficznych, estetycznych i psychologicznych uwarunkowań twórczości kompozytora.


Do pobrania: spis publikacji

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.