Sorry, you have not enough rights to view this image.jest absolwentem kierunku Psychologia (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z roku 2010 (magisterium na temat temperamentalno-osobowościowych uwarunkowań percepcji muzyki oraz preferowanego stylu muzycznego) oraz kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2013 (praca licencjacka na temat źródeł i recepcji poematu symfonicznego Don Quichotte Eugeniusza Morawskiego). Od 2013 roku doktorant w Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje pracę doktorską, której przedmiotem jest życie i twórczość Eugeniusza Morawskiego. Współautor i były redaktor prowadzący magazynu „Presto. Prosto o muzyce klasycznej”. Jest również autorem ponad stu tekstów popularyzatorskich, publikowanych na łamach magazynu „Presto” oraz na stronie internetowej www.prostoomuzyce.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.