Archeomuzykologia

Tytuł grantu: „Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych”

(grant MNiSW/Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 11H 13 038282)

Kierownik: dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

Dyżury w sprawie grantu

Tel. 22 5521541

Mail:  a.gruszczynska@uw.edu.pl

  • dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW – czwartek, 17.00-18.00, C24